05_03.jpg

Cертифікація

CIMA

CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) – Сертифікований інститут фахівців з управлінського обліку було створено 1919 року як «Інститут фахівців з обліку витрат та робіт». В даний час це визнана на міжнародному рівні організація, яка спеціалізується на розвитку теорії та практики управлінського обліку, готує керівників майбутнього покоління, забезпечуючи їх інструментами для аналізу фінансових показників компанії та вибору найбільш ефективної стратегії для досягнення стійких високих результатів, а також займається сертифікацією фахівців. цій галузі.

Ця престижна міжнародна кваліфікація призначена, перш за все, для фінансових фахівців, які розвивають свою кар'єру в галузі управлінського обліку та звітності, бюджетування та планування, управління фінансуванням компаній, а також тим фахівцям, робота яких пов'язана з фінансовим аналізом діяльності компанії. Також дана кваліфікація могла б бути цікавою менеджерам інших функціональних підрозділів, які беруть участь у прийнятті управлінських рішень, пов'язаних з інвестиціями, плануванням та реалізацією проектів, контролем над бюджетами тощо.

Кваліфікації CIMA російською мовою спрямовані на розвиток навичок використання фінансової та нефінансової інформації для прийняття управлінських рішень. Програми охоплюють ключові аспекти управління ефективністю діяльності організацій, які є актуальними для ведення бізнесу в країнах СНД.

Сертифікат CIMA "Управління ефективністю бізнесу". У рамках програми студентам необхідно скласти іспити з двох предметів:

- P1 "Управління ефективністю операцій" (модулі: Системи обліку витрат, Бюджетування, Короткострокове планування, Облік ризику та невизначеності)

- P2 “Керування ефективністю бізнесу” (модулі: Планування та аналіз витрат для конкурентних переваг, Контроль та управління ефективністю центрів відповідальності, Довгострокове планування, Управлінський контроль та ризики)

Після успішного проходження іспитів з модулів P1 та P2 видається сертифікат про закінчення та надається статус CIMA Cert PM (Rus).

Диплом CIMA "Управління бізнесом". В рамках програми студентам, окрім наявності диплома CIMA «Управління ефективністю бізнесу» (до травня 2017 року включно) або Сертифікату CIMA «Управління ефективністю бізнесу» (після травня 2017 року), необхідно скласти Комплексний ситуаційний іспит з управління бізнесом.

Ситуаційний іспит є рольовою бізнес-грою, де студентам необхідно розуміти свою роль, щоб дати якісну відповідь, використовуючи при цьому необхідні знання та навички, набуті протягом вивчення всіх модулів управлінського рівня.

Склавши комплексний ситуаційний іспит з управління бізнесом, Ви станете володарем Диплома CIMA "Управління бізнесом" російською та статусу CIMA Adv Dip MA (Rus).

Для тих власників Сертифікату "Управління ефективністю бізнесу" або Диплому "Управління бізнесом", хто приймає рішення отримати повну кваліфікацію, CIMA відразу проводить залік 7 іспитів: відповідно Р1 та Р2, а також усієї лінійки фундаментальних дисциплін - іспитів С01 - С05. Також якщо у вас є диплом DipIFR (rus) ACCA, то в додатку до семи перерахованих вище кваліфікаційних іспитів, додається залік з предмету F1.

 

 

Повна кваліфікація CIMA англійською мовою складається з кількох ступенів та модулів. Після проходження кожного ступеня, який зазвичай складається з декількох модулів, студент отримує відповідний диплом і за бажанням може призупинити або відновити навчання. Кожен диплом визнається як самостійна кваліфікація.

 

Фахівці в галузі фінансів, які успішно завершили курс навчання та отримали кваліфікацію CIMA, які можуть документально підтвердити, що вони мають трирічний практичний досвід роботи у відповідній галузі, можуть стати членами Інституту. Такий член CIMA називається асоційованим присяжним бухгалтером у галузі управлінського обліку (Associate Chartered Management Accountant) і отримує право додавати після свого імені позначення ACMA. Асоційовані присяжні бухгалтери в галузі управлінського обліку, які мають досвід роботи на вищих керівних та стратегічних посадах, можуть подати заявку на повне членство в CIMA (fellowship), і тоді вони отримують право додавати після свого імені позначення FCMA (Fellow Chartered Management Accountant).

Member of the Chartered Institute of Management Accountants 

(Член Института CIMA) 

(статус ACMA (Associate Chartered Management Accountant) или FCMA (Fellow Chartered Management Accountant) в зависимости от опыта работы)

4. Strategic Level (Стратегический уровень)

STRATEGIC CASE STUDY EXAM (бизнес-кейс стратегического уровня)

- E3 STRATEGIC MANAGEMENT (Стратегический менеджмент)

- P3 RISK MANAGEMENT (Риск менеджмент)

- F3 Financial Strategy (Стратегическое финансовое управление)

CIMA Advanced Diploma in Management Accounting 

(Диплом CIMA по управленческому учету (управленческий уровень))

3. Management Level (Управленческий уровень)

MANAGEMENT CASE STUDY EXAM (бизнес-кейс управленческого уровня)

- E2 PROJECT AND RELATIONSHIP MANAGEMENT (Проектный менеджмент и менеджмент взаимоотношений)

- P2 ADVANCED MANAGEMENT ACCOUNTING (Продвинутый управленческий учет)

- F2 ADVANCED FINANCIAL REPORTING (Продвинутая финансовая отчетность)

CIMA Diploma in Management Accounting 

(Диплом CIMA по управленческому учету)

2. Operational Level (Операционный уровень)

OPERATIONAL CASE STUDY EXAM (бизнес-кейс операционного уровня)

- E1 ORGANISATIONAL MANAGEMENT (Менеджмент организаций)

- P1 MANAGEMENT ACCOUNTING (Управленческий учет)

- F1 FINANCIAL REPORTING AND TAXATION (Финансовая отчетность и налогообложение)

CIMA Certificate in Business Accounting 

(Сертификат CIMA «Основы управления бизнесом»)

1. Certificate Level (Фундаментальный уровень)

- C01 FMA (Основы управленческого учета)

- C02 FFA (Основы финансового учета)

- C03 FBM (Основы бизнес-математики)

- C04 FBE (Основы экономики предприятия)

- C05 FBLW (Основы этики, корпоративного управления и бизнес-права)

Про Асоціацію міжнародних сертифікованих бухгалтерів-професіоналів та AICPA & CIMA

Асоціація міжнародних сертифікованих професійних бухгалтерів ® (Асоціація), що представляє AICPA® & CIMA®, просуває світову бухгалтерську і фінансову професію від імені 696 000 членів AICPA і CIMA, студентів і фахівців в 192 країнах. Разом ми є світовим лідером в питаннях державного і управлінського обліку за допомогою пропаганди, підтримки ліцензії CPA, призначення CGMA і спеціалізованих сертифікатів, професійної освіти та інтелектуального лідерства. Ми зміцнюємо довіру, розширюючи права і можливості наших членів і залучених фахівців, що володіють знаннями і можливостями для того, щоб стати лідерами в справі розширення процвітання в інтересах більш інклюзивного, стійкого і життєздатного майбутнього.

 

 

 

Якщо Ви шукаєте професіоналів у сфері бухгалтерського обліку та фінансів, які мають знання, що підтверджені міжнародними сертифікатами – CAP, CIPA, ACCA, DipIFR (rus) ACCA, CIMA, CIA, готових з Вами поділитися досвідом та допомогти Вам отримати сертифікат – ми та команда, яка це здійснить для Вас та разом з Вами! Найкращі фахівці у сфері міжнародних стандартів фінансової звітності та обліку (МСФЗ та МСБО), управління ефективністю бізнесу, внутрішнього контролю, управління ризиками, корпоративного управління допоможуть Вам підвищити Ваш професійний рівень у галузі: фінансового та управлінського обліку та оподаткування, фінансового аналізу та менеджменту, аудиту, трансформації фінансової звітності складеної відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку (П(с)БО) у фінансову звітність складену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та обліку (МСФЗ та МСБО), Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та західного управлінського обліку та фінансів.

Авторські права 2022 © Український центр професійного розвитку. Усі права захищені.