02_03.jpg

Найближчі події

DipIFR, Диплом DipIFR (rus) АССА ( Міжнародна сертифікація ACCA) онлайн-навчання

Тривалість: з 21 серпня по 4 грудня 2022 року

Викладач: Пономаренко Ірина,DipIFR (rus) ACCA, CIPA, Сертификат аудитора серии А

Місце проведення: онлайн-тренінг

Кваліфікація ACCA DipIFR (rus) призначена для професійних бухгалтерів, аудиторів, економістів, а також інших фахівців фінансової сфери, які:

 - хочуть отримати цінні знання та практичні навички застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) у своїй роботі;

- бажають навчитися на професійному рівні читати, розуміти, аналізувати МСФЗ та грамотно використовувати їх у процесі підготовки фінансової звітності;

- націлені на здобуття практичних навичок у трансформації звітності з національних стандартів (П(с)БО) у міжнародні (МСФЗ), а також хочуть навчитися складати консолідовану звітність.

Метою даної кваліфікації є підвищення рівня знань спеціаліста в галузі МСФЗ, допомога у розумінні основних концепцій та принципів, що лежать в основі міжнародних стандартів фінансової звітності, а також формування навичок застосування МСФЗ на практиці.

В результаті вивчення програми володарі кваліфікації ACCA DipIFR (rus) вмітимуть: 

- грамотно застосовувати на практиці основні засади міжнародного регулювання фінансової звітності;

- Інтерпретувати та застосовувати конкретні стандарти IAS та IFRS на практиці;

- Складати фінансову звітність відповідно до МСФЗ (IAS та IFRS), а також постанов Постійного комітету з інтерпретацій;

- Складати консолідовану фінансову звітність холдингів та груп компаній, що включає дочірні, асоційовані організації та спільні підприємства відповідно до МСФЗ;

- трансформувати фінансову звітність з національних стандартів у міжнародні.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ по курсу «ДипИФР»

Викладач: Пономаренко Ірина, CIPA, DipIFR (rus) ACCA, Сертифікат аудитора

Екзамен: 9 грудня 2022 року

Сесія екзаменаційна у грудні 2022:

- зареєструватися у якості студента необхідно до 10 жовтня

- на сам экзамен до 31 жовтня

Вартість реєстрації у якості студента АССА - £65

Вартість самого екзамену - £132

 

Дата проведення

День тижня

час

Кіл-ть годин

 

21 серпня

неділя

08:30-12:30

4

28 серпня

неділя

08:30-12:30

4

4 вересня

неділя

08:30-12:30

4

11 вересня

неділя

08:30-12:30

4

18 вересня

неділя

08:30-12:30

4

25 вересня

неділя

08:30-12:30

4

2 жовтня

неділя

08:30-14:30

6

9 жовтня

неділя

08:30-12:30

4

16 жовтня

неділя

08:30-12:30

4

23 жовтня

неділя

08:30-12:30

4

26 жовтня

середа

18:30-21:30

3

30 жовтня

неділя

08:30-12:30

4

2 листопада

середа

18:30-21:30

3

6 листопада

неділя

08:30-14:30

6

13 листопада

неділя

08:30-14:30

6

20 листопада

неділя

08:30-14:30

6

27 листопада

неділя

08:30-12:30

4

30 листопада

середа

18:30-21:30

3

4 грудня

неділя

08:30-12:30

4

 

  Международные стандарты финансовой отчетности
МСФО 1  «Представление финансовой отчётности» 
МСФО 2 «Запасы» 
МСФО 8   «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» 
МСФО 10  «События, произошедшие после отчётного периода» 
МСФО 12 «Налоги на прибыль» 
МСФО 16 «Основные средства» 
МСФО 19 «Вознаграждения работникам» 
МСФО 20   «Учёт субсидий и раскрытие информации о правительственной помощи» 
МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов» 
МСФО 23 «Затраты по займам» 
МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» 
МСФО 27 «Отдельная финансовая отчётность» 
МСФО 28 «Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия» 
МСФО 32  «Финансовые инструменты: представление информации» 
МСФО 33  «Прибыль на акцию» 
МСФО 36  «Обесценение активов» 
МСФО 37   «Резервы, условные обязательства и условные активы» 
МСФО 38  «Нематериальные активы» 
МСФО 40  «Инвестиционная недвижимость» 
МСФО 41  «Сельское хозяйство» 
МСФО (IFRS) 1  «Применение Международных стандартов финансовой отчетности впервые» 
МСФО (IFRS) 2  «Платежи с использованием акций»  
МСФО (IFRS) 3  «Объединения компаний» 
МСФО (IFRS) 5  «Необоротные активы, предназначенные на продажу, и прекращенная деятельность» 
МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов минеральных ресурсов» 
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» 
МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»
МСФО (IFRS) 11 «Cоглашения о совместной деятельности» 
МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях» 
МСФО (IFRS) 13 «Оценка по справедливой стоимости» 
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 
МСФО (IFRS) 16   «Аренда» 
  Другие положения 
  «Основы подготовки финансовой отчетности» 

Регистрация на обучение


П.І.Б.:
E-mail:
Телефон:
Місце роботи:
Платник:
Фізична або юридична особа *
Реквізити платника:
Звідки ви про нас дізналися:

 

Якщо Ви шукаєте професіоналів у сфері бухгалтерського обліку та фінансів, які мають знання, що підтверджені міжнародними сертифікатами – CAP, CIPA, ACCA, DipIFR (rus) ACCA, CIMA, CIA, готових з Вами поділитися досвідом та допомогти Вам отримати сертифікат – ми та команда, яка це здійснить для Вас та разом з Вами! Найкращі фахівці у сфері міжнародних стандартів фінансової звітності та обліку (МСФЗ та МСБО), управління ефективністю бізнесу, внутрішнього контролю, управління ризиками, корпоративного управління допоможуть Вам підвищити Ваш професійний рівень у галузі: фінансового та управлінського обліку та оподаткування, фінансового аналізу та менеджменту, аудиту, трансформації фінансової звітності складеної відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку (П(с)БО) у фінансову звітність складену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та обліку (МСФЗ та МСБО), Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та західного управлінського обліку та фінансів.

Авторські права 2022 © Український центр професійного розвитку. Усі права захищені.