03_03.jpg

Cертифікація

CAP/CIPA

У 2001 році Євразійська рада сертифікованих бухгалтерів та аудиторів (ЄРСБА) розробила та заснувала програму «Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер» (Certified International Professional Accountant, далі - CIPA). Це російськомовна програма сертифікації світового рівня, що відповідає вимогам Міжнародної Федерації Бухгалтерів, для фахівців у галузі фінансового та управлінського обліку та оподаткування, фінансового аналізу та менеджменту, аудиту, викладацької, дослідницької та ін., які бажають підвищити свій професійний рівень та довести власну компетентність у сфері стандартів фінансової звітності (МСФЗ), Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та західного управлінського обліку та фінансів.

Програма має два ступені.

1-й - це Сертифікований бухгалтер-практик (Certified Accounting Practitioner (CAP)

2-й - це Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер (CIPA).

Фахівець із кваліфікацією САР – це book-keeper. Його сертифікат підтверджує, що він здатний вести систему бухгалтерського обліку на підприємстві та складати всі основні звіти, включаючи податкові декларації, володіє навичками та компетенціями такими рівнями пізнавальних навичок як знання, застосування, аналіз. Book-keeper - це фахівець, на якого покладається відповідальність за акуратне відображення операцій у бухгалтерському обліку, наприклад, бухгалтер по складському обліку або розрахунку заробітної плати.

Спеціаліст з кваліфікацією CIPA – це accountant. Він може продемонструвати навички синтезу та оцінки. Іншими словами, це фахівець, який не тільки володіє правилами ведення обліку та складання звітності, а й розуміється на суміжних «науках» - аудиті, управлінському обліку, інформаційних технологіях, податках, фінансовому аналізі. Такий працівник має професійне судження, мислить масштабно, здатний робити прогнози та приймати самостійні рішення. Він може підписувати фінансову звітність або податкову декларацію, якщо їх складає, або аудиторський висновок, якщо перевіряє звітність.

Іспити за програмою CIPA проводяться незалежними екзаменаційними мережами. Успішне складання іспитів за програмою СІРА є головною вимогою для отримання сертифікатів САР та СІРА.

Кожен іспит з кожного з предметів вважається зданим, якщо кандидат набирає щонайменше 75 балів.

Для отримання сертифіката 1-го рівня «Сертифікований бухгалтер-практик» необхідно успішно скласти іспити з наступних дисциплін:

- Фінансовий облік 1

- Управлінський облік 1

- Податки в Україні

- Право в Україні

- мати щонайменше один рік досвіду роботи;

- стати членом професійної організації.

Для отримання сертифіката 2-го рівня «Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер» (CIPA) необхідно успішно скласти іспити з наступним дисциплінам:

- Фінансовий облік 2

- Управлінський облік 2

- Аудит

- Фінанси

- І всі іспити 1-го рівня

- Скласти тест Управлінські інформаційні системи (УІВ);

- мати вищу освіту;

- мати щонайменше три роки досвіду роботи;

- Стати членом професійної організації.

Іспити за програмою CIPA проводяться 3 рази на рік, за затвердженим, єдиним для всіх країн учасниць розкладу.

Програма CIPA вимагає обов'язкового постійного підвищення кваліфікації як невід'ємну частину бухгалтерської сертифікації.

Після успішного складання іспитів Вам необхідно вступити до професійної асоціації, яка є членом EICPA. За умови виконання всіх кваліфікаційних вимог, професійна асоціація подає клопотання до CIPAEN з проханням про видачу сертифікату.

Сертифікати за програмою СIPA більше 20 років є гарантом професіоналізму у багатьох країнах, поряд з іншими міжнародними сертифікаціями.

Програма CIPA розроблена відповідно до вимог Міжнародної Федерації Бухгалтерів (далі МФБ), на базі Типової навчальної програми підготовки бухгалтерів, затвердженої Конференцією ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) і постійно оновлюється відповідно до змін та вимог МФБ.

 

Якщо Ви шукаєте професіоналів у сфері бухгалтерського обліку та фінансів, які мають знання, що підтверджені міжнародними сертифікатами – CAP, CIPA, ACCA, DipIFR (rus) ACCA, CIMA, CIA, готових з Вами поділитися досвідом та допомогти Вам отримати сертифікат – ми та команда, яка це здійснить для Вас та разом з Вами! Найкращі фахівці у сфері міжнародних стандартів фінансової звітності та обліку (МСФЗ та МСБО), управління ефективністю бізнесу, внутрішнього контролю, управління ризиками, корпоративного управління допоможуть Вам підвищити Ваш професійний рівень у галузі: фінансового та управлінського обліку та оподаткування, фінансового аналізу та менеджменту, аудиту, трансформації фінансової звітності складеної відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку (П(с)БО) у фінансову звітність складену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та обліку (МСФЗ та МСБО), Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та західного управлінського обліку та фінансів.

Авторські права 2022 © Український центр професійного розвитку. Усі права захищені.